کاریکاتور| دوروییِ آمریکایی
2022/06/02 15:53:19

روزنامه «چاینا دیلی» با انتشار کاریکاتوری تحت عنوان «دوروییِ آمریکایی»، ایالات متحده را در حالی به تصویر کشیده که با داشتن سوابق نسل کشی بومیان آمریکا، به راه انداختن جنگ‌های متعدد و جنایات مکرر علیه بشریت، فریاد «اهریمنی» بودن چین را با وقاحت سر می‌دهد.

ایالات متحده معتقد است که موقعیت هژمونیک این کشور تحت تاثیر هجوم چین  قرار گرفته و متزلزل شده، به این سبب ابزارهای مختلفی را برای مهار توسعه چین اتخاذ کرده است.

چین بر خلاف آمریکا نه آرزوی هژمونی دارد و نه قصد دارد جایگزین ایالات متحده شود. هدف اساسی توسعه چین این است که مردم خود را قادر سازد تا زندگی بهتری داشته باشند. در عین حال، چین همیشه متعهد به ساختن جامعه‌ای بشری با سرنوشت مشترک بوده وسهم مستمری به پیشبرد اهداف توسعه جهانی ادا کرده و خواهد کرد

  • 2022/06/02 15:53:19
  • GMT+08:00
  • /