مقام روسی: تصمیم آمریکا برای ارایه کمک های نظامی جدید به اوکراین اوضاع را متشنج تر خواهد کرد
2022/06/02 09:44:22

لئونید اسلوتسکی ، رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه اول ژوئن گفت که تصمیم ایالات متحده برای ارایه کمک‌های نظامی جدید به اوکراین، اوضاع را متشنج تر خواهد کرد. وی گفت: هرگونه عرضه تسلیحات غربی به دولت اوکراین خطرات امنیتی برای  کل اروپا  را افزایش می دهد. ایالات متحده نگران خطرات اروپا نیست، بلکه تنها به تضعیف روسیه و به تعویق انداختن عملیات نظامی ویژه روسیه توجه دارد.

  • 2022/06/02 09:44:22
  • GMT+08:00
  • /