بیش از 1000 پناهجوی افغان به خانه باز می گردند
2022/06/02 22:02:44

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز دوشنبه تایید کرد که روز شنبه در مجموع 1094 پناهجوی افغان از کشورهای همسایه پاکستان و ایران بازگردانده شده‌اند.

در بیانیه این وزارت خانه آمده است که 854 افغان از طریق یک گذرگاه مرزی در غرب استان نیمروز از ایران بازگشته اند و 240 پناهجوی غیرقانونی از پاکستان به ولایت جنوبی قندهار رسیده اند.


برای هيچ کدام از این مهاجران افغان هیچ مدرکی از کشور محل سکونتشان صادر نشده است.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که 250 نفر از این افراد برای دریافت کمک و حمایت به آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.


بر اساس آمار رسمی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بیش از 653 هزار پناهجوی افغان از آگوست 2021 به افغانستان برگشته یاعمدتاً از کشورهای همسایه اخراج شده اند.

   

  • 2022/06/02 22:02:44
  • GMT+08:00
  • /