واکسن‌های چینی به محافظت از کودکان کامبوجی در برابر کووید-19 کمک می‌کند
2022/06/02 22:06:43

زندگی برای کودکان در کامبوج به حالت عادی بازگشته است زیرا اکثر آنها در برابر کووید-19 واکسینه شده اند و این کشور جنوب شرق آسیایی بیش از سه هفته است که هیچ مورد جدیدی را گزارش نکرده است.

وزارت بهداشت اعلام کرد که کامبوج واکسن کووید-19 را برای بیش از 15 میلیون نفر یا 94 درصد از کل جمعیت 16 میلیونی خود تزریق کرده است و همچنین افزود که 4.72 میلیون نفر از آنها یا 29.5 درصد از کل این افراد کودکان سه تا 18 ساله هستند.


واکسن های سینوفارم و سینوواک چین به طور گسترده در برنامه ایمن سازی این کشور استفاده شده است و سینوواک تنها واکسنی است که برای تلقیح کودکان استفاده می شود.

با نرخ بالای واکسیناسیون، کودکان می توانند پس از گذشت بیش از دو سال محدودیت در خانه، به مدرسه بازگردند و دوباره بیرون از خانه بازی کنند.

هوک کیم چنگ، مدیر کل و سخنگوی وزارت بهداشت این کشور گفت که واکسن‌های چینی به کامبوج کمک کرده است تا به ایمنی گله ای قوی دست یابد و اقتصاد خود را احیا کند.

کامبوج از نوامبر گذشته به طور کامل فعالیت های اجتماعی-اقتصادی خود را از سر گرفته و مرزهای خود را به روی مسافران کاملاً واکسینه شده بدون قرنطینه باز کرده است.

  • 2022/06/02 22:06:43
  • GMT+08:00
  • /