نماینده دایم چین در سازمان ملل: عدم اشاعه هسته ای نباید استانداردهای دوگانه داشته باشد
2022/06/01 10:23:57

جانگ جون، نماینده دایمی چین در سازمان ملل متحد روز سه شنبه 31 مه در نشست علنی بررسی جامع قطع نامه شماره 1540 شورای امنیت گفت که استانداردهای دوگانه و شیوه های انتخابی را نمی توان در عدم اشاعه هسته ای اتخاذ کرد. باید قاطعانه در برابر پوچ و بی ارزش ساختن معاهده مقاومت کرد.

جانگ جون گفت: وضعیت امنیت بین المللی تغییرات پیچیده و عمیق را تجربه می کند و خطرات و چالش های اشاعه هسته ای هنوز وجود دارد. مسایل مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته ‌ای مانند مسایل هسته ‌ای شبه جزیره کره و مسایل هسته ای ایران لاینحل مانده و تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره و خاورمیانه خطر گسترش سلاح‌های هسته ‌ای را افزایش داده است. پیشرفت‌ه ای فناوری منجر به انواع خطرات ناشی از دستیابی به سلاح های کشتار جمعی از سوی افراد غیردولتی به ‌ویژه تروریست‌ها شده است. یکجانبه گرایی و استانداردهای دوگانه در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای رو به افزایش است و جنبه های غیرمنصفانه و غیرمنطقی نظام بین المللی منع اشاعه هسته ای بیش از پیش نمایان شده است. استفاده صلح آمیز از علوم و فناوری توسط کشورهای در حال توسعه همچنان با محدودیت های بسیار رو به روست.

 چین در این رابطه چهار پیشنهاد مطرح می کند: پایبندی به چندجانبه گرایی واقعی، تحکیم سیستم بین المللی منع اشاعه هسته ای، حفاظت از حقوق همه کشورها برای استفاده صلح آمیز و پیشبرد بیش از پیش روند بررسی جامع.

جانگ جون تاکید کرد که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سنگ بنای نظام بین المللی خلع سلاح هسته ای و منع اشاعه هسته ای و بخش مهمی از سیستم امنیتی بین المللی پس از جنگ است. کشورها نباید این رویه را پیش گیرند که «اگر مناسب است از آن استفاده کنند و اگر مناسب نیست آن را کنار بگذارند» و نباید استانداردهای دوگانه و شیوه های انتخابی را اتخاذ کنند و باید قاطعانه در برابر فرسایش و پوچ و بی فایدن شدن معاهده مقاومت کنند. 

وی افزود: کشورهای ذیربط بدون توجه به مخالفت جامعه بین‌المللی برای همکاری زیردریایی‌های هسته‌ای، اصرار دارند که مواد هسته‌ای با درجه تسلیحات را به منطقه آسیا و اقیانوسیه وارد کنند که آشکارا هدف و مقصود معاهده را نقض کرده و خطر جدی تکثیر سلاح های هسته ای را به دنبال دارد. این عمل غیرمسوولانه باید مورد توجه قرار گیرد.  در عین حال، همه کشورها باید با پایبندی بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ‌ای، کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی و کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و با استفاده از فرصت های کنفرانس‌ه ای بازنگری معاهدات، از اجرای جامع، موثر و متوازن بودن آن ها اطمینان حاصل کنند.

این مقام چینی همچنین گفت که کشورش قاطعانه با تکثیر سلاح های کشتار جمعی و ابزار ارسال آن ها مخالف است، به طور مداوم و دقیق به تعهدات بین المللی منع اشاعه عمل می کند، به طور مداوم مکانیسم های کنترل صادرات منع اشاعه و ظرفیت سازی را بهبود می بخشد و با اقدامات عملی به تقویت تلاش های کشور، منطقه و جامعه جهانی برای منع تکثیر یاری می رساند. 

  • 2022/06/01 10:23:57
  • GMT+08:00
  • /