کیسینجر: چین و ایالات متحده باید اصل همزیستی را ایجاد کنند و راهی برای همزیستی بیابند
2022/06/01 11:46:35

هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده روز سه شنبه 31 مه گفت که چین و ایالات متحده به عنوان قدرت های بزرگ باید اصل همزیستی را برقرار و مشترکا از رویارویی اجتناب کنند.

کیسینجر در سمینار «کیسینجر و روابط چین و آمریکا» که همین روز به صورت ویدیویی برگزار شد، شرکت و دیدگاه های فوق را در مورد روابط کنونی چین و آمریکا بیان کرد. 

وی خاطرنشان ساخت: چین دارای تاریخ هزاران ساله است و حاکمیت و سیاست خارجی چین مبتنی بر هزاران سال است، آمریکا نسبتا جوان است و سیاست هایش مبتنی بر مبانی عمل گرایانه پیش می رود، در این صورت دو کشور باید راهی برای همزیستی و اجتناب از رویارویی بیابند، زیرا رویارویی بین دو طرف ممکن است به درگیری یا حتی درگیری نظامی منجر شود و ما باید از آن اجتناب کنیم.»

کیسینجر گفت: بین چین و ایالات متحده اختلافات زیادی وجود دارد و اوضاع کاملا متشنج است. در مقایسه با 50 سال پیش، اکنون هر دو طرف مسوولیت های بزرگ تری دارند. او پیشنهاد داد که پکن و واشنگتن از طریق گفت و گو برای درک کامل منافع اصلی یکدیگر و احترام به نگرانی های یکدیگر تلاش کنند. او افزود که انتظار دارد گفت وگوی چین و آمریکا صلح پایدار برای دو کشور و جهان به ارمغان بیاورد.

  • 2022/06/01 11:46:35
  • GMT+08:00
  • /