پیام شی جین‌پینگ به دومین نشست وزرای خارجه چین و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام
2022/05/30 15:26:37

  

دوشنبه 30 مه (9 خرداد)، شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین، پیامی را برای دومین نشست وزرای خارجه چین و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام ارسال کرد.

شی جین‌پینگ در این پیام اشاره کرد که دوستی چین و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام سابقه‌ای دیرینه دارد و فراتر از موانع جغرافیایی است. طی سال‌های اخیر، روابط مشارکت راهبردی همه‌جانبه چین و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام بر اساس احترام متقابل و توسعه مشترک پیوسته به پیش رفته و به دستاوردهای ثمربخش رسیده و به نمونه‌ای از همکاری جنوب-جنوب بر پایه تأمین منافع مشترک تبدیل شده است.

رهبر چین تاکید کرد که چین همیشه از طریق پایبندی بر اصل برابر بودن کشورهای بزرگ و کوچک و ایده صداقت و صمیمیت، روابط دوستانه با کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام را توسعه داده و با وجود تغییرات در اوضاع بین‌المللی، چین همیشه دوست صمیمی و همسو، برادر خوب برای غلبه بر مشکلات فراوان و شریک مطلوب و شانه به شانه کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام است. در اکتبر سال 2021، سازوکار نشست وزرای خارجه چین و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام رسما ایجاد شد که سکویی مهم و جدید برای گسترش گفتگو، افزایش اعتماد متقابل و ترویج همکاری چین با کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام است.

شی جین‌پینگ تاکید کرد که حفظ صلح و ثبات و ترویج رونق کشورها آرمان مشترک مردم منطقه و همچنین مسوولیت مشترک کشورهای منطقه به شمار می‌رود. چین آماده است همراه با کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام، اعتماد برای مقابله مشترک با چالش‌ها را تحکیم بخشد و اجماع برای تحقق توسعه مشترک را ایجاد کند و نیروی مشترک برای خلاقیت آینده را گرد آورد تا دست در دست یکدیگر جامعه نزدیک‌تر با سرنوشت مشترک بین چین و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام ایجاد شود.

  • 2022/05/30 15:26:37
  • GMT+08:00
  • /