جنگ‌طلب‌ترین کشور جهان روی کره خاکی
2022/05/29 17:24:35

«جیمی کارتر» رئیس جمهور اسبق آمریکا اذعان کرده بود که ایالات متحده به عنوان جنگ‌طلب‌ترین کشور روی سیاره زمین قلمداد می‌شود. آمریکا از زمان تاسیس آن در 1776 در بیش از 200 درگیری مداخله داشته است؛ از زمان جنگ جهانی دوم هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمی‌تواند ادعا کند که «یک رهبر زمان صلح» است. ایالات متحده به ویتنام، افغانستان، سوریه، یمن و ... نیرو اعزام کرده است و آن چه به جا گذاشته جز نابودی چیزی نبوده است.

  • 2022/05/29 17:24:35
  • GMT+08:00
  • /