تنها راه مدیریت همه‌گیری ارجحیت علم بر مسائل ژئوپلتیکی است
2022/05/29 14:57:23

ثبت رکورد یک میلیون مرگ در ایالات متحده به معنای پایان همه‌گیری نیست. موارد جدید مبتلایان  در ماه مه افزایش یافته زیرا ویروس جهش یافته و در سطح غیرقابل تصوری منتقل می‌شود.

کسانی که زنده می‌مانند ممکن است مجبور باشند با سندروم‌های مزمن مانند بیماری‌های ریوی، قلبی یا کلیوی زندگی کنند. راه‌حل  مدیریت همه‌گیری این است که باید مسائلی مانند قطبی شدن، گسترش نابرابری‌ها و زوال سیستم بهداشت عمومی را حل کرد.

اما مهمتر از همه این است که اجازه دهیم علم بر ژئوپلتیک ارجحیت داشته باشد و بر آن حکمفرمایی کند.

  • 2022/05/29 14:57:23
  • GMT+08:00
  • /