وقتی اشتباهات منجر به مرگ یک میلیون آمریکایی شد!
2022/05/29 14:51:26

 

برنامه ویژه سی جی تی ان، به نقش پیام‌ها و اطلاعات متفاوت در روند همه‌گیری کرونا می‌پردازد که چگونه مردم را گیج کرده و وضعیت را بدتر کرد.

در حالی که مقامات بهداشتی از پوشیدن ماسک در فضاهای عمومی سرپوشیده حمایت می‌کردند، رونق جنبش‌های ضد ماسک که خواستار کنار گذاشتن ماسک‌ها به نام آزادی در آمریکا بودند، رونق یافت.

کادر درمان خسته و فاقد منابع بودند و این در حالی بود که بیمارستان‌های ثروتمند کمک‌های بیشتر دولتی را به خود اختصاص دادند. بدتر از آن، پزشکان و پرستاران باید تصمیم می‌گرفتند که کدام بیماران را نجات دهند و کدام‌ را ترک کنند تا بمیرند.

 

 

  • 2022/05/29 14:51:26
  • GMT+08:00
  • /