تبعیض نژادی حتی در مرگ
2022/05/29 15:09:27

«وانگ گوان» مجری شبکه تلویزیونی سی جی تی ان در این مستند به افرادی که بیشترین آسیب را در طول پاندمی کرونا متحمل شده‌اند، می پردازد. یک مقام رسمی آمریکا وضعیت مربوطه را «میزان بسیار نامتناسب توزیع رنج در افراد سیاه پوست و سرخپوست» می‌نامد. نژادپرستی در مراقبت‌های بهداشتی یک پدیده فراگیر در آمریکاست. به دلیل آزمایش‌های غیراخلاقی بر روی سیاه‌پوستان که زندگی آن‌ها را نابود کرده بود، سیاه‌پوستان آمریکایی از سیستم مراقبت‌های بهداشتی دوری می‌کنند. آن خاطرات تاریخی نوعی بی اعتمادی ایجاد کرده است به گونه‌ای که نسل به نسل در میان آنها باقی مانده است. کودکان نیز قربانی اصلی هستند. بیش از 200 هزار کودک در آمریکا والدین خود را از دست داده‌اند و به موسساتی که موارد آزار و اذیت جنسی فراوانی در آنها گزارش شده، منتقل می‌شوند.

  • 2022/05/29 15:09:27
  • GMT+08:00
  • /