استقبال پاکستان از «ابتکار امنیت جهانیِ» پیشنهاد شده توسط چین
2022/05/28 15:55:40

 

وزارت امور خارجه پاکستان از «ابتکار امنیت جهانی» (GSI) که توسط رهبری چین پیشنهاد شده استقبال و اعلام کرد که شالوده این ابتکار از اصول سازمان ملل نشات گرفته است.

«عاصم افتخار احمد» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 27 مه (6 خرداد) در جریان کنفرانس خبری هفتگی خود گفت: ابتکار امنیت جهانیِ چین بر مفهوم منشور سازمان ملل، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، چندجانبه‌گرایی، راه حل صلح‌آمیز مناقشات و برابری کشورها در زمینه منافع امنیتی متمرکز است.

وی با بیان اینکه ابتکار امنیت جهانی چین دیدگاه امنیت مشترک، فراگیر،‌ تعاملی و پایدار را در بر دارد، تاکید کرد: این ابتکار حامی رویکردهای تعاملی و هم‌افزایانه و جایگزین کردن ذهنیت جمع صفر جنگ سردِ رقابت قدرت‌ها و مسابقه تسلیحاتی است.

به باور سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، ابتکار امنیت جهانی چین نیاز به مشارکت‌های بین‌المللی برای پرداختن به چالش‌های مشترک مانند تغییرات آب و هوایی، بهداشت عمومی، امنیت آب، انرژی و غذا را به رسمیت می‌شناسد.

  • 2022/05/28 15:55:40
  • GMT+08:00
  • /