اولین کشتی با کارایی بالا در دریای عمیق
2022/05/27 16:36:16


کشتی چینی وودونگ‌ده اولین کشتی با کارایی بالا در دریای عمیق است که به طور ویژه برای حمل و نقل و نصب زیرساخت‌های مزارع بادی طراحی شده است. این کشتی روز چهارشنبه وارد آبهای هایمن در استان شرقی چین، جیانگ سو شد.


  • 2022/05/27 16:36:16
  • GMT+08:00
  • /