صومعه «شیاچیونگ» در شمال غرب چین
2022/05/27 16:34:08

صومعه «شیاچیونگ» (شاچونگ) در شهرستان «هولانگ» در استان «چینگ های» در شمال غرب چین واقع شده است.

این صومعه که روی قله یک کوه مرتفع قرار گرفته، یکی از قدیمی‌ترین صومعه‌ها در استان چین های محسوب می‌شود.

  • 2022/05/27 16:34:08
  • GMT+08:00
  • /