کارشناس آمریکایی: ارایه تسلیحات به اوکراین منجر به مقاومت نظامی بین قدرت‌های بزرگ می‌شود
2022/05/27 16:07:38

اخیرا «چارلز کوپچان»، کارشناس روابط بین‌المللی دانشگاه جورج تاون در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین اشاره کرد: درگیری بین روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و اثرات سرریز مداوم آن نیز در حال ظهور است. در چنین شرایطی، ارایه پیوسته تجهیزات نظامی از سوی آمریکا و کشورهای غربی به اوکراین منجر به ایجاد حالت جدیدی از خصومت نظامی بین قدرت‌های بزرگ خواهد شد.

کوپچان اظهار داشت: با وجود آن که پیامدهای ناشی از ادامه درگیری روسیه و اوکراین مستقیما مشابه جنگ سرد در گذشته نمی‌شود؛ اما کشورهای غربی و روسیه را به دوره جدیدی از خصومت نظامی خواهد کشاند.

این کارشناس آمریکایی همچنین خاطر نشان کرد که در حال حاضر جهان در روند عمومی جهانی شدن قرار دارد. انسان با چالش‌های مشترک از جمله تغییرات اقلیمی و بحران بهداشت جهانی رو به روست. در این صورت ضروری‌تر است که کشورهای بزرگ با کنار گذاشتن ذهنیت جنگ سرد و حل هر چه سریع‌تر درگیری بین روسیه و اوکراین از طریق هماهنگی و رایزنی، بهتر با چالش‌های یاد شده مقابله کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: تنها این مساله لازم است که درگیری بین روسیه و اوکراین هر چه زودتر پایان یابد، کل بشریت می‌تواند از این طریق فرصت را گرانبها بشمارد و به طور مشترک با چالش‌های جهانی بشریت مقابله داشته باشد و از ورود جهان به دوره جدید جنگ سرد جلوگیری کند.

 

 

  • 2022/05/27 16:07:38
  • GMT+08:00
  • /