زونگزی رنگارنگ و هرمی شکلی
2022/05/27 16:46:02

روستاییان با برنج‌های چسبناکی که در برگ‌های درخت بامبو یا نی پیچیده شده است، کوفته‌های رنگارنگ و هرمی شکلی به نام  زونگزی درست می‌کنند. آنها هر ساله در منطقه خودمختار گوانگشی جوآنگ در جنوب چین این خوراکی را برای استقبال از جشنواره قایق اژدها درست می‌کنند که امسال در روز چهارشنبه برگزار می‌شود

  • 2022/05/27 16:46:02
  • GMT+08:00
  • /