قزاقستان انتقال نفت از طریق سیستم خط لوله نفت خزر را از سر گرفته است
2022/05/27 15:57:23

دفتر مطبوعاتی نخست وزیر قزاقستان 27 مه اعلام کرد که انتقال نفت این کشور از طریق سیستم خط لوله نفت دریای خزر به طور کامل از سر گرفته شده و همه تاسیسات انتقال نفت تعمیر و بازسازی شده و به حالت عادی بازگشته است.

20 مارس، یک تجهیز اسکله در پایانه خط لوله نفت خزر به سبب طوفانی در دریای خزر تخریب شد و در نتجیه آن دو شناور از سه شناور انتقال نفت از کار افتاد و  انتقال نفت از طریق این خط لوله نیز متوقف شد.

  • 2022/05/27 15:57:23
  • GMT+08:00
  • /