کشت هندوانه‌های معلق در هوا
2022/05/27 16:52:26

کشت هندوانه‌های معلق در هوا: کشاورزان مشغول بررسی میزان رشد هندوانه‌های معلق بر روی تور در مزرعه‌ای واقع در شهر هانگجوئو در شرق چین هستند. پرورش هندوانه به این روش کار مراقبت را آسان تر می کند و کارایی استفاده از خاک را بهبود می بخشد.

  • 2022/05/27 16:52:26
  • GMT+08:00
  • /