گردشگری کشاورزی؛ ایده جدید درآمدزایی کشاورزان کوچا
2022/05/26 12:42:45

پایگاه‌های کاشت در روستاها و شهرستان‌های مختلف شهر کوچا از ناحیه آکسو در شین جیانگ بسیار فعال هستند. گردشگران از جاهای مختلف فرزندان خود را به گلخانه‌های کاشت سبزی و میوه می آورند تا لذت چیدن این محصولات را تجربه کنند. کوچا علاوه بر بهسازی محیط زندگی روستایی و ساخت روستاهای زیبا، تسریع برنامه‌های مربوط به ساختار صنعت کشاورزی، توسعه استفاده از فناوری‌های کشاورزی و پایبندی به توسعه سبز، توانسته گردشگری روستایی را نیز به خوبی رواج دهد.

  • 2022/05/26 12:42:45
  • GMT+08:00
  • /