چین در آستانه آغاز فصل برداشت گندم
2022/05/26 11:08:36

از اواسط ماه مه، گندم‌ها در بسیاری از نقاط مختلف چین به تدریج می‌رسند و چین در آستانه فصل برداشت گندم قرار می‌گیرد.

  • 2022/05/26 11:08:36
  • GMT+08:00
  • /