سفیر ایران در چین: به مسائل حقوقی باید منصفانه، عینی و غیرسیاسی نگاه شود
2022/05/26 10:35:53

 روز دوشنبه 23 ماه مه، سفرای کشورهای مختلف در چین با میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یک نشست آنلاین داشتند. محمد کشاورززاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین گفت: موضع اصولی ایران این است که به مسائل حقوق بشر باید منصفانه، عینی و غیرسیاسی نگاه شود تا وضعیت حقوق بشر در جهان بهبود یابد. امروز، فرصت گرانبهایی پیشِ روی همگان است تا ببینند چین در حفاظت از حقوق بشر و ایجاد زندگی بهتر برای مردم عادی، به ویژه در غرب چین، چه دستاوردهایی داشته است.

  • 2022/05/26 10:35:53
  • GMT+08:00
  • /