مناظر زیبای شین جیانگ
2022/05/26 16:08:10

شین جیانگ چین دارای کوه های برفی، دریاچه ها و گوبی وسیع است. مناظر آن همچون پس زمینه زیباییست که وقتی با دقت بیشتر به زیبایی های آن توجه کنید احساس می کنید که لازم است در هر نقطه توقف کرد و به تماشا ایستاد.

علفزار باینبلوک


منطقه چارما

مناظر برفی کوه تیان شان

کوه دونگ تیان شان

دریاچه سایلیمو

دریاچه لوبو

جنگلی در شهر کوچا

صحرای کوموتگه

  • 2022/05/26 16:08:10
  • GMT+08:00
  • /