محققان کاشت بذرهای پرورش یافته در فضا را آغاز کردند
2022/05/25 15:35:19

محققان چینی در مدت 6 ماهه‌ای که فضاپیمای شنجوئوی-13 در خارج از جو زمین بود آزمایش‌هایی را بر روی 12 هزار دانه انجام دادند.

این دانه ها که شامل یونجه، جو و قارچ بودند، در سال گذشته توسط چندین موسسه تحقیقاتی انتخاب و در تاریخ 16 آوریل توسط شنجوئوی-13 به زمین بازگردانده شدند.

این پرورش فضایی گیاهان شامل فرآیند قرار دادن دانه ها در معرض تشعشعات کیهانی و ریزگرانش در طی یک ماموریت پروازی در فضا به منظور جهش ژن‌های دانه‌ها و سپس ارسال آنها به زمین برای تولید گونه‌های جدید بوده است.

این آزمایش‌های پرورش فضایی در طول تمام مأموریت‌های پروازی به انجام میرسید تا مرحله تأیید فناوری‌های ضروری پروژه ایستگاه فضایی چین پشت سر گذاشته شود. هزاران دانه و میکروارگانیسم محصولات زراعی از 88 سازمان به فضا منتقل شدند و توسط فضاپیماهای چینی شنجوئو 12 و 13 به زمین بازگردانده شدند.


محققان شرکت فناوری ام-گرس که در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین واقع شده است، آزمایشاتی را بر روی شش گونه چمن در شنجوئو-13 انجام دادند. پس از بازگشت این گونه‌ علف که در سال 2020 توسط کاوشگر ماه چانگ‌ئه-5 جهش یافته بودند، این دومین باری است که این شرکت دانه‌هایی را به فضا ارسال می‌کند.

به گفته لیو سی یانگ، محقق ارشد این شرکت، پس از انجام عملیات بیشتر برای انتخاب و کاشت، از بذرهای برتر برای بازسازی اکولوژیکی و ساخت و ساز مناظر شهری استفاده خواهد شد.

ماموریت فضاپیمای شنجوئوی-13 در تاریخ 16 اکتبر 2021 با بازگشت به زمین به پایان رسید. در طی مدت زمان شش ماهه ای که این فضاپیما در فضا به سر میبرد سه فضانورد چینی که به آنها تایکونورد هم گفته میشود در ماژول اصلی ایستگاه فضایی چین اقامت کردند. این زمان طولانی ترین مدتی بود که تا به حال سازمان فضایی چین در طول ماموریت‌های فضایی‌اش تجربه کرده بود. همچنین این خدمه سه نفره چندین آزمایش علمی را در طول پرواز فضایی خود به انجام رساندند.

  • 2022/05/25 15:35:19
  • GMT+08:00
  • /