توسعه شین‌جیانگ گویای حقیقت پیشرفت حقوق بشر در آن است
2022/05/25 15:43:23

در حالی که برخی از سیاستمداران غربی همچنان به نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست درباره شین‌جیانگ ادامه می دهند، توسعه بی سابقه و دستاوردهای چشمگیر این منطقه بهتر حقیقت مربوط به آن را بیان می‌کند.

همه چینی‌ها، از جمله ۲۵ میلیون نفر از گروه‌های قومی مختلف در منطقه خودمختار اویغور شین‌جیانگ در شمال غربی این کشور، از شنیدن دروغ‌های شاخ دار رسانه‌های غربی مانند «نسل کشی» و «کار اجباری» خسته شده‌اند. مردم شین‌جیانگ همیشه آماده بیان داستان‌های واقعی حقوق بشری مربوط به خود هستند.

از سال 1955 تا 2020، تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی شین‌جیانگ حدود 160 برابر و قیمت ثابت آن حدود 30 برابر افزایش یافت و به ترتیب به 1.4 تریلیون یوان (حدود 209 میلیارد دلار آمریکا) رسید.

از سال 1978 تا 2020، درآمد سرانه قابل تصرف ساکنان شهری و روستایی بیش از 100 برابر افزایش یافت.

جمعیت اویغورها در شین‌جیانگ از حدود 8 میلیون و سیصد هزار نفر در سال 2000 به بیش از 11 میلیون و ششصد هزار نفر در سال 2020 رسید و میانگین امید به زندگی در این منطقه از کمتر از 30 سال در سال 1949 به 74.7 سال در سال 2019 افزایش یافت.

این منطقه با وداع با فقر مطلق در سال 2020، دوران جدیدی از شکوفایی و مدرنیزه شدن را در پیش گرفته است.

این منطقه در سال 2021 شاهد ضریب نفوذ تلفن‌های همراه و مشترکان پهن باند سیار به ترتیب 117.5 در هر 100 نفر و 95.7 در هر 100 نفر بود. همچنین نزدیک به 2 میلیارد یوان برای ساخت بیش از 19 هزار ایستگاه پایه 5G سرمایه گذاری شده است.

مردم شین‌جیانگ اکنون زندگی شادی دارند و از ثبات، امنیت و پیشرفت برخوردارند، که مظهر حمایت و توسعه موفق حقوق بشر در چین است

  • 2022/05/25 15:43:23
  • GMT+08:00
  • /