مجمع جهانی بهداشت بار دیگر طرح پیشنهادی مربوط به تایوان را رد کرد
2022/05/24 08:52:06


 

هفتاد و پنجمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو 23 مه برگزار شد. کمیته و اجلاس عمومی مجمع این سازمان به ترتیب تصمیم گرفتند از قرار دادن طرح  پیشنهاد به اصطلاح "دعوت تایوان به عنوان ناظر برای شرکت در مجمع جهانی بهداشت " در دستور کار مجمع عمومی خودداری کنند. این تصمیم کاملا نشان می دهد که اصل چین واحد به اجماع جامعه بین المللی رسیده و پذیرفته شده است و با خواست مردم و روند زمان هماهنگ و غیر قابل مقاومت است.

نماینده چین گفت که پیشنهاد مربوط به تایوان مبنای قانونی ندارد. قطع نامه 2758 مجمع عمومی سازمان ملل و قطع نامه 25.1 سازمان بهداشت جهانی مبنای قانونی را برای این سازمان به منظور پیروی از اصل چین واحد فراهم می کند. پیشنهاد مربوط به تایوان مبنای واقعی نداشته و به اصطلاح "شکافی در سیستم بین المللی پیشگیری از همه گیری" وجود ندارد. مجمع جهانی بهداشت قبلا در مورد مسایل مربوط به تایوان به نتیجه رسیده و سال‌هاست این مجمع  از بحث در مورد پیشنهادهای مرتبط با تایوان خودداری کرده است. هدف واقعی تلاش حکومت حزب دموکراتیک ترقی خواه تایوان در راستای استفاده از بیماری همه گیر برای دستکاری سیاسی این است که "به دنبال جدایی تایوان از طریق پاندمی" باشد. تعداد معدودی از کشورها از حکومت  تایوان حمایت می کنند، این ترفند سیاسی «مهار چین با سوء استفاده از تایوان » مسلما محکوم به شکست است.

  • 2022/05/24 08:52:06
  • GMT+08:00
  • /