مضحکه سیاسی حمایت از تایوان برای شرکت در مجمع برای ششمین بار متوالی شکست خورد
2022/05/24 10:05:46

هفتاد و پنجمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو 23 مه تصمیم گرفت از قرار دادن طرح  پیشنهاد به اصطلاح "دعوت تایوان به عنوان ناظر برای شرکت در مجمع جهانی بهداشت " در دستور کار مجمع عمومی خودداری کند. این ششمین بار متوالی است که مجمع عمومی بهداشت جهانی طرح مربوط به تایوان را رد می کند، این اقدام  کاملا نشان می دهد که اصل چین واحد به اجماع جامعه بین المللی رسیده  و غیر قابل چالش است.

در آستانه کنفرانس، "ناکام ترین کشور جهان در مبارزه با همه گیری" (آمریکا) ترفند قدیمی "حمایت از تایوان و شرکت در مجمع" را ایجاد کرد و برخی کشورهای غربی مانند استرالیا، انگلستان، کانادا و ژاپن هم از همین روش پیروی کردند. هدف واقعی این دستکاری، سیاسی کردن مسایل بهداشتی و قربانی کردن منافع بهداشت عمومی بین‌المللی، «مهار چین با سوء استفاده از تایوان» است. "جدایی طلبان تایوان" در مورد وصل شدن به نیروهای خارجی و "جست و جوی جدایی از طریق پاندمی" دچار توهم شده اند. اما واقعیات ثابت کرده است که این یک رویا بیش نیست.

تایوان بخشی از چین است و مشارکت تایوان در سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی باید بر پایه اصل چین واحد باشد.

از سال 2009 تا 2016، منطقه تایوان به نام «چین تایپه» و به عنوان ناظر در مجمع جهانی بهداشت شرکت کرد. این نتیجه آن بود که دو سوی تنگه تایوان به اصل چین واحد پایبند بودند. از زمانی که حزب دموکراتیک ترقی خواه تایوان در سال 2016 به قدرت رسید، از به رسمیت شناختن "اجماع 1992" خودداری و سرسختانه "جدایی تایوان" را دنبال می کند. مبنای سیاسی برای مشارکت تایوان در سازمان بهداشت جهانی دیگر وجود ندارد. به همین دلیل است که در آستانه افتتاح مجمع بهداشت جهانی فعلی، نزدیک به 90 کشور پایبندی خود را به اصل چین واحد و مخالفت خود را با مشارکت تایوان در سازمان بهداشت جهانی از طریق ارسال نامه هایی به این سازمان اعلام کرده اند. دستکاری سیاسی تبانی ایالات متحده و تایوان به اتفاق آرا با مخالفت همه کشورهای جهان که از موضع عادلانه دفاع می کنند، رو به روست.

از سال 2017 مضحکه سیاسی «حمایت از تایوان و شرکت در مجمع» بارها به دیوار خورده است، آمریکا و برخی از کشورهای غربی باید به آن توجه داشته باشند. اصل چین واحد را نمی توان به چالش کشاند و بازاری برای سیاسی سازی مسایل بهداشتی وجود ندارد. ترفندهای سیاسی تبانی آمریکا و تایوان برای "مهار چین با سوء استفاده از تایوان" و "جست و جوی جدایی تایوان با سوء استفاده از بیماری همه گیر" توسط تمام جهان دیده شده است و نتیجه آن ناکامی و مضحکه بیش نخواهد بود.

  • 2022/05/24 10:05:46
  • GMT+08:00
  • /