عشق شی جین پینگ و پدرش به مردم
2022/05/24 10:28:04

 شی جین پینگ رییس جمهور چین در پیام تبریک تولد به شی جونگ شون پدرش نوشته بود که پدر همواره برای مردم خدمت می‎‌کرد و همین امر او را نیز به خدمت به مردم با تمام انرژی تشویق کرد.

وی امیدوار است شخصیت و اخلاق والا و شریف را از پدر خود بیاموزد که یکی از آنها عشق به وطن و مردم است.

شی جونگ شون از مقامات عالی چین بود، همواره به پسر خود می گفت که خودش فرزند کشاورز است و خود را یکی از کارکنان مردمی تلقی می کرد.

شی جونگ شون کمتر از 20 سال داشت که در دوران انقلاب به ایجاد پایگاه های ارتش سرخ در استانهای شاآن شی و گان سو پرداخت و با مردم محلی ارتباطات نزدیک برقرار کرد. وی همواره می گفت که بدون پشتیبانی مردم، ما هیچ نخواهیم داشت.

 پدر رئیس جمهور چین، همچنین 6 سال در منطقه گوان جونگ چین فعالیت کرد و کارنامه خوبی برای توسعه منطقه و خدمت به مردم از خود به جا گذاشت. در گزارش ارزیابی سال 1942 میلادی از وی با عنوان "رهبر گرانقدر و مردمی حزب کمونیست" نام برده شده است.

 لی دون بای، همکار قدیمی شی جونگ شون گفت: هر روستایی که می رفت، آشناییان بسیاری داشت و همیشه می دیدم که با روستاییان احوال پرسی می کرد.

شی جین پینگ درباره عشق عمیق خانواده اش به کشاورزان گفته بود: پدر بزرگم کشاورز بود، پدرش نیز از کشاورزی به راه انقلاب روی آورد. خودم نیز 7 سال کشاورزی کردم.

سال 1969 میلادی، شی جین پینگ که هنوز به 16 سالگی نرسیده بود به روستای لیانگ جیا هه رفت و کشاورزی کرد. در طول بیش از 2400 روزی که در آنجا بود با روستایان محلی کار و زندگی می کرد و در زندگی خود کمکهای بسیاری را از مردم محلی دریافت کرد. شی گفت: اخلاق ساده و روحیه آنها مرا بسیار متحول کرده و بر من تاثیر گذاشت.

جانگ گوئو یینگ یک کادر رهبری قدیمی استان گوانگ دونگ که همکار قدیمی پدر شی بود، گفت: پس از آنکه شی جین پینگ در دولت مشغول به کار شد، شی جونگ شون به پسر خود گفت که در آینده به هر مقامی که رسیدی، خدمت به مردم را فراموش نکن و ارتباطات نزدیک با مردم داشته باش و خدمات واقعی برای حزب و مردم انجام بده.

از دهه 80 قرن گذشته، شی جین پینگ به عنوان مقام محلی در برخی مناطق انجام وظیفه کرد. وی همواره توصیه پدرش را در یاد داشت و با مردم محلی ارتباط نزدیک برقرار کرد و همواره به فکر حل مشکلات و بهبود زندگی مردم محلی بود.

پس از روی کار آمدن شی جین پینگ به عنوان رییس جمهور چین در سال 2012، وی شخصا و بیش از 50 مرتبه از 14 منطقه محروم در سراسر چین بازدید کرد. وی به خانواده های فقیر محلی سر می زد و با مردم گفت و گو می کرد تا از مشکلات آنها مطلع شود.

شی جین پینگ 25 اکتبر سال 2017 در یک نشست حزب کمونیست گفت: حزب و مردم وظایف تاریخی بر دوش ما گذاشته‌اند و این نشان دهنده اعتماد عالی و انتظارات مردم از ماست. ما اهداف اولیه مان را فراموش نمی‌کنیم، رسالت خود را به یاد داریم و در انجام وظایف خود پشتکار خواهیم داشت.

  • 2022/05/24 10:28:04
  • GMT+08:00
  • /