چین بزرگترین بازار مصرف باتری لیتیومی جهان برای پنجمین سال متوالی
2022/05/23 11:08:28

وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اخیراً اعلام کرد که شاخص توسعه صنعت باتری لیتیومی چین در سه ماهه چهارم سال 2021 به 307.6 رسیده است که بیش از سه برابر سال 2017 است. در عین حال، چین برای پنجمین سال متوالی بزرگترین بازار مصرف باتری لیتیومی در جهان بوده است. تقاضای بالا برای خودروهای انرژی جدید یکی از عوامل اصلی رشد سریع صنعت باتری لیتیومی در چین است.

  • 2022/05/23 11:08:28
  • GMT+08:00
  • /