چهره های خندان در تبت
2022/05/23 15:34:34

روز دوشنبه 23 مه سالروز آزادی مسالمت آمیز تبت در چین است. از زمان آزادی مسالمت آمیز تبت در سال 1951، این سرزمین باستانی و جادویی دستخوش تغییراتی بزرگی شده و زیبایی و شادی در قلب همگان نفوذ کرده است. حال بیایید چهره های خندان، پاک و مثبت مردم تبت را حس کنید.

  • 2022/05/23 15:34:34
  • GMT+08:00
  • /