تولید گاز طبیعی چین در ماه آوریل 4.7 درصد افزایش یافت
2022/05/23 16:18:55

داده‌های دولتی نشان می‌دهد چین در ماه آوریل شاهد یک افزایش پایدار در تولید گاز طبیعی بوده است.

بر اساس اعلام اداره آمار ملی چین، تولید گاز طبیعی کشور در ماه آوریل 17.7 میلیارد متر مکعب بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 4.7 درصدی را نشان می‌دهد.

طی چهار ماه ابتدایی امسال،‌ چین از تولید 74.7 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خبر داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 6.2 درصدی را به ثبت رسانده است.

اداره آمار ملی چین همچنین اعلام کرد این کشور طی دوره ژانویه تا آوریل، جمعا 35.87 میلیون تن گاز طبیعی وارد کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 8.9 درصدی را نشان می‌دهد.

  • 2022/05/23 16:18:55
  • GMT+08:00
  • /