کشاورزان ولایت قندوز افغانستان خیار برداشت می کنند
2022/05/23 16:19:05


کشاورزان افغانستانی در حال چیدن خیار در یکی از مزارع ولایت قندوز این کشور هستند. قندوز یکی از مهمترین ولایات زراعی در شمال این کشور است که بیشتر ساکنان آن کشاورز هستند.


دولت طالبان، در تلاش است تا با استفاده از کمک‌های جامعه جهانی حمایت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تسریع کند


   

  • 2022/05/23 16:19:05
  • GMT+08:00
  • /