توضیح وزارت خارجه چین درباره دلیل مخالفت با شرکت تایوان در مجمع جهانی بهداشت امسال
2022/05/22 14:39:25

هفتاد و پنجمین مجمع جهانی بهداشت 22 تا 28 مه (1 تا 9 خرداد) برگزار می‌شود. دستگاه امور خارجی تایوان از عدم دعوت تایوان برای شرکت در این کنفرانس «تأسف و نارضایتی» خود را ابراز کرده است.

در روزهای اخیر بسیاری از کشورها نامه‌هایی به سازمان بهداشت جهانی ارسال کرده، از تصمیم دولت چین برای عدم موافقت با مشارکت تایوان در کنفرانس امسال حمایت کرده و درخواست کردند در کنفرانس امسال درباره موضوعات مرتبط با تایوان بحث نشود.

«وانگ ون بین» سخنگوی وزارت خارجه چین روز شنبه 21 مه (31 اردیبهشت) در کنفرانس مطبوعاتی در این باره گفت: تنها یک چین در جهان وجود دارد و دولت جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی است که نماینده چین است و تایوان بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین محسوب می‌شود. مشارکت منطقه تایوان در سازمان‌های بین‌المللی باید بر اساس اصل چین واحد انجام شود.

این سخنگو افزود: از سال 2009 تا 2016، دو طرف تنگه تایوان به اصل چین واحد پایبند هستند و چین ترتیبات ویژه‌ای را برای شرکت تایوان در مجمع جهانی بهداشت برای هشت سال متوالی انجام داده است. اما از زمانی که حزب دموکراتیک مترقی در تایوان قدرت را به دست گرفته، توطئه‌های سیاسی را بالاتر از رفاه مردم منطقه تایوان قرار داده، سرسختانه به موضع جدایی طلبانه «استقلال تایوان» پایبند بوده و «بیانیه شناخت مشترک 1992» را به رسمیت نشناخته است چرا که طبق این بیانیه مبنای سیاسی برای مشارکت تایوان در مجمع جهانی بهداشت وجود ندارد.

وانگ ون بین تصریح کرد: تاکنون نزدیک به 90 کشور موضع خود را درباره مخالفت با مشارکت تایوان در مجمع جهانی بهداشت در نامه‌های ویژه به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده‌اند.

  • 2022/05/22 14:39:25
  • GMT+08:00
  • /