دولت لبنان طرح بهبود شرایط اقتصادی را تصویب کرد
2022/05/21 08:08:04

دولت لبنان به دنبال بحران مالی و اقتصادی در این کشور با طرح بهبود شرایط اقتصادی موافقت کرد.

 نجیب میقاتی، نخست وزیر پیشبرد امور در لبنان بعد از نشست کابینه وزیران گفت که طرح ترمیم مالی در این کشور به تصویب هئیت وزیران رسیده است.

میقاتی گفت که میشل عون، رئیس جمهور لبنان از دولت خواسته است که به فعالیت خود تا زمان تشکیل دولت جدید ادامه دهد.

او گفت: «هرگونه تأخیر در اجرای طرح ترمیم مالی هزینه‌های زیادی برای لبنانی ‌ها خواهد داشت. ما به دنبال حمایت از بانک‌ها هستیم و بانک مرکزی لبنان باید استانداردهای مطلوب برای تضمین رشد اقتصادی را وضع کند.»

نخست وزیر لبنان گفت که دولت متبوعش برای متوقف کردن فروپاشی اقتصادی و حمایت از حقوق ودیعه گذاران تلاش می‌کنند. دولت لبنان درصدد است سختی‌های شهروندان را کاهش داده و گام‌های ترمیم و بهبود اقتصادی و نجات کشور را تکمیل کند.

او گفت که کشورش تلاش دارد حداقل انرژی را با همکاری عراق، مصر، اردن و سوریه تأمین کند و باید این طرح ترمیم اقتصادی و مالی در اسرع وقت اجرا شود.

  • 2022/05/21 08:08:04
  • GMT+08:00
  • /