رهبر چین: کشورهای بریکس نباید ذهنیت جنگ سرد و رویارویی بلوکی را بپذیرند
2022/05/20 09:15:25

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین روز پنج شنبه از کشورهای بریکس خواست تا از پذیرش ذهنیت جنگ سرد و رویارویی بلوکی خودداری کنند.

او این درخواست را در سخنرانی ویدیویی گشایش نشست وزرای خارجه بلوک بازارهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی مطرح کرد.

شی جین پینگ خاطرنشان ساخت، تغییرات عمده و پاندمی که در یک قرن گذشته تشابهی نداشته سبب افزایش ابهامات، بی ثباتی و ناامنی در سطح جهان شده است.

وی با تاکید ادامه داد: اما به رغم این مسایل، صلح و توسعه همچنان موضوع تغییر ناپذیر زمانه است و خواست مردم در همه کشورها برای زندگی بهتر و ماموریت تاریخی جامعه بین المللی برای پیگیری همبستگی و همکاری برد- برد بدون تغییر خواهد ماند.

رئیس جمهور چین گروه بریکس را یک نیروی مثبت، الهام بخش و سازنده در جامعه بین المللی خواند و گفت: کشورهای بریکس باید اعتقاد خود را تقویت و در برابر طوفان ها و امواج شجاعانه بایستند و برای ارتقای صلح و توسعه، حمایت از انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی اقدامات واقعی بیشتر در پیش گیرند.

وی افزود: با این اقدامات می توان ثبات و انرژی مثبت را به روابط بین الملل در دوره پرتلاطم و پردگرگونی کنونی، تزریق کرد.

شی جین پینگ همچنین با یادآوری عدم تلاش ها برای تضمین امنیت به بهای آسیب رسانی به دیگران، گفت: همان طور که تاریخ و واقعیات ثابت کرده‌ است، این راهکار جز ایجاد تنش‌ و خطرات جدید، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

رهبر چین گفت: کشورهای بریکس نیاز به تقویت اعتماد متقابل سیاسی و همکاری امنیتی و حفظ ارتباطات و هماهنگی نزدیک در مورد مسایل مهم بین المللی و منطقه ای دارند.

او افزود، آن ها باید منافع و نگرانی های اصلی یکدیگر را مد نظر قرار دهند و به حاکمیت، امنیت و منافع توسعه یکدیگر احترام بگذارند.

شی جین پینگ افزود: پنج کشور عضو بریکس همچنین باید با هژمونیسم و زروگویی مخالفت کرده و از پذیرش ذهنیت جنگ سرد و رویارویی بلوکی خودداری کنند و برای ایجاد یک جامعه جهانی امن برای همه، با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وزرای خارجه کشورهای بریکس روز پنج شنبه همچنین در چارچوبی به نام «بریکس پلاس»، با وزرای خارجه بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه گفت وگو کردند.

شی جین پینگ توسعه را رسالت مشترک بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه خواند و گفت که تقویت همبستگی و همکاری برای آن ها بیش از هر زمان گذشته مهم تر است.

وی گفت: پنج کشور بریکس برای افزایش درک و اعتماد متقابل، تقویت همکاری و تعمیق همگرایی نسبت به منافع، باید با بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بیش از پیش گفت و گو و تبادل نظر داشته باشند.

رهبر چین گفت: با انجام این کار، دیگر می توان دایره همکاری را بزرگ تر و محرک پیشرفت را قوی تر ساخت و به تحقق چشم انداز عالی ایجاد جامعه ای با آینده ای مشترک بشریت، کمک بیشتری داشت.

  • 2022/05/20 09:15:25
  • GMT+08:00
  • /