دبیرکل سازمان ملل خواستار مبارزه با بیگانه هراسی و نژادپرستی شد
2022/05/20 16:03:40

سازمان ملل متحد روز پنج شنبه 19 ماه مه، مجمعی را به منظور بررسی وضعیت مهاجرت در جهان برگزار کرد. مقامات ارشد سازمان ملل متحد، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و شخصیت هایی از دیگر محافل در این مجمع حاضر شدند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: جامعه بین المللی باید بهتر از مهاجران در برابر بیگانه هراسی و نژادپرستی محافظت کند و شناخت و نگاه مردم به پدیده مهاجرت را به جای یک امر غیرانسانی به عنوان راهی برای رسیدن به رفاه همگانی تغییر دهد. گوترش از جامعه بین المللی خواست که همچنان برای همکاری در ایجاد آینده‌ای امن‌تر و همراه با شکوفایی بیشتر برای همه از جمله مهاجران تلاش کنند.

  • 2022/05/20 16:03:40
  • GMT+08:00
  • /