کاریکاتور| نژادپرستی جای آزادی در آمریکا را تصاحب کرده است
2022/05/20 15:59:37

 

روزنامه «چاینا دیلی» با انتشار کاریکاتوری با عنوان «آزادی آمریکایی»، نماد گروه‌های طرفدار برتری سفیدپوست‌ها را در حالی که کتاب نژاد پرستی و اسلحه در دست دارد به تصویر کشیده و با لگد به مجسمه آزادی جای آن را تصاحب کرده است.

معضل نژادپرستی در آمریکا موضوع تازه‌ای نیست. ریشه تبعیض‌نژادی و استثمار بومیان، آفریقایی‌تبارها، لاتین‌تبارها و آسیایی‌تبارها به قرن‌ها قبل باز می‌گردد. و البته بسیاری از سیاستبازان سفیدپوست در حال حاضر همچنان به برتری نژاد خود باور دارند گرچه ممکن است خودِ واقعیشان را پشت نقاب شعار پنهان کنند.

بدیهی است که نژادپرستی در آمریکا، بسیار فراگیر و ادامه دار است؛ آن دسته از سیاستمداران آمریکایی که خودشان را مدافعان حقوق بشر می نامند و ظاهرا مدعی اند که برای حل مشکل تبعیض نژادی تلاش می کنند، بر اساس فاکتورهایی مانند سیاست داخلی، سنتی های تاریخی و ایدئولوژی در ذهن دارند، هیچ قصد و قدرتی برای حل این مشکل ندارند.

برخی سیاستمداران آمریکایی نیز علنا اقدام به تحریک تبعیض های نژادپرستانه می کنند و چشم خود را به روی حوادث ناشی از نفرت های نژادی می بندند که این رویکرد آنها در حقیقت پایمال کردن و تحقیر مفاهیم مدرن حقوق بشر محسوب می شود.

 در پایان باید گفت تا زمانی که نژادپرستی در آمریکا وجود دارد، نمی‌تواند خود را یک جامعه متمدن قلمداد کند.

  • 2022/05/20 15:59:37
  • GMT+08:00
  • /