زیبایی‌هایی سان جیانگ یوان
2022/05/20 11:18:23

سان جیانگ یوان (سر چشمه سه رود) واقع در جنوب استان چینگ‌های واقع در شمال غربی چین، سر آغاز سه رود یانگ تسه، زرد و لان تسانگ (که امتداد آن در خارج از چین مکونگ خوانده می‌شود) است و با ارتفاع نسبی 3500 تا 4800 متر از سطح دریا، بخشی از فلات چینگ‌های و تبت مشهور به «بام جهان» به شمار می‌رود.

این فلات با مساحت بیش از 300 هزار کیلومتر مربع و با بیش از 370 گونه جانوری و 2200 گونه گیاهی، یکی از متمرکزترین مناطق تنوع زیستی در مرتفع جهان است.

رقص درناهای گردن سیاه، مبارزه موش خرماهای هیمالیایی، توله روباه‌های تبتی همراه با مادرشان، بزهای تبتی در حال دویدن، پلنگ‌های برفی در حال جست و جوی غذا و غازهای سرنواری همگی بخشی از زیبایی‌های سان جیانگ یوان هستند.

  • 2022/05/20 11:18:23
  • GMT+08:00
  • /