سازمان جهانی بهداشت واکسن کنویدسیا چین را تایید کرد
2022/05/20 10:48:51

 سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای اعلام کرد: واکسن کنویدسیا (Convidecia) تحت روش فهرست استفاده اضطراری بر اساس بررسی داده‌ها در مورد کیفیت، ایمنی، اثربخشی، برنامه مدیریت ریسک و مناسب بودن برنامه ایی ارزیابی شد.

براساس بیانیه سازمان جهانی بهداشت، گروه مشاوره فنی برای لیست استفاده اضطراری که توسط سازمان تشکیل شده و متشکل از کارشناسان نظارتی از سراسر جهان است، تشخیص داده است که واکسن کنویدسیا استانداردهای WHO برای محافظت در برابر ویروس کرونا را دارد و مزایای واکسن بسیار بیشتر از خطرات آن است.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، واکسن تک دوزی کنویدسیا 64 درصد در برابر بیماری علامت دار و 92 درصد در برابر ویروس شدید کرونا کارایی دارد.

واکسن کنویدسیا که توسط شرکت چینی کنسینو بایولوژیکس و موسسه بیوتکنولوژی پکن ساخته شده است، یک واکسن وکتوری تک دوز است که می تواند در دمای بین 2 تا 8 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

تا کنون واکسن های آسترازنکا، جانسون و جانسون، فایزر، سینوفارم، سینوواک، کوواکسین، کوویشد، کواکس و نوواکسووید به عنوان واکسن های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت اعلام شده اند.

  • 2022/05/20 10:48:51
  • GMT+08:00
  • /