ابتکار پکن در نشست جهانی ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری
2022/05/19 11:50:05

  

چهارشنبه 28 اردیبهشت (18 مه)، مجمع هفتادمین سالگرد تأسیس کمیته ترویج تجارت چین و همچنین نشست جهانی ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری در پکن برگزار شد.

موضوع اصلی این مجمع «تجمیع توان ترویج تجارت و پیشبرد مشترک درهای باز و توسعه» است و کمیته ترویج تجارت چین همراه با نهادهای ترویج تجارت از 59 کشور و منطقه جهان و نمایندگان محافل کارآفرینی، پس از تبادل نظر و تحقیق و مشورت دقیق به توافقات گسترده‌ رسیده‌ و «ابتکار پکن در نشست جهانی ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری» را منتشر کردند.

بنا به «ابتکار پکن در نشست جهانی ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری» شرکت کنندگان این مجمع پیرامون پنج زمینه از جمله مقابله مشترک با چالش‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و تحقق ثبات و ترویج احیای اقتصاد جهان به توافق رسیدند.

چین در راستای مقابله با چالش‌های همه‌گیری کرونا پیشنهاد کرد محافل صنعتی و بازرگانی جهان همبستگی و همکاری بین‌المللی را حفظ و ترویج و با سیاسی‌سازی مساله همه‌گیری کرونا مخالفت کنند، همکاری‌ها در زمینه سلامت و بهداشت را به طور همه‌جانبه تعمیق بخشند و مشترکاً توزیع عادلانه و تسهیل تجارت تجهیزات مهم پزشکی مانند واکسن‌ها در سراسر جهان را به پیش برند.

در عین حال، چین به منظور تحقق ثبات و ترویج احیای اقتصاد جهان پیشنهاد کرد همه طرف‌ها چندجانبه‌گرایی را به شکل واقعی اجرا کنند.

  • 2022/05/19 11:50:05
  • GMT+08:00
  • /