زیبایی‌های چهار فصل: پر آب شدن رودخانه ها و دانه دادن گندم ها در « شیائو مان »
2022/05/19 10:26:56

از میان بیست و چهار دوره خورشیدی تقویم سنتی چین، «شیائو مان » دومین دوره خورشیدی تابستان است. با فرا رسیدن این روز، رودخانه ها پر آب می‌شوند و گندم ها دانه می‌دهند.

از یک سو، "شیائو مان" به فراوانی باران اشاره دارد. پس از این روز، باران در جنوب چین به تدریج افزایش می یابد و سطح آب رودخانه ها بالا می رود.

از طرف دیگر، " شیائومان" به معنی آغاز دانه دادن غلاتی نظیر گندم نیز هستند.

"شیائو مان" مقدمه فصل برداشت محصول و آغاز تابستان گرم است. از این روز به بعد، رسیدگی، مدیریت و برداشت محصولات کشاورزی آغاز می شود و کشاورزان کم کم وارد شلوغ ترین فصل سال می شوند.

  • 2022/05/19 10:26:56
  • GMT+08:00
  • /