طوفان گرد و غبار دوباره عراق را در نوردید!
2022/05/18 17:53:32

طوفان گرد و غبار روز دوشنبه بخش اعظمی از عراق را درنوردید و بیش از 2000 نفر را با مشکلات تنفسی مواجه کرد و به بیمارستان ها فرستاد. همچنین فرودگاه ها، مدارس و برخی ادارات دولتی مجبور به تعطیلی شدند.


به گفته مقامات عراقی، طوفان شدید گرد و غبار، این کشور را مجبور به توقف چند ساعته پروازی در فرودگاه‌های بغداد، نجف و سلیمانیه کرد.


این چندمین باری است که در طول ماه گذشته طوفان گرد و غبار عراق را در بر میگیرد. این اتفاق عمدتا به دلیل تغییرات آب و هوایی، کمبود پوشش گیاهی و بیابان زایی سریع در عراق رخ میدهد.


هواشناسان و مقامات بهداشتی عراق نسبت به تأثیر طوفان‌های متعدد بر سلامت و زندگی شهروندان در غیاب هشدار داده اند.

  • 2022/05/18 17:53:32
  • GMT+08:00
  • /