تلسکوپ چین در قطب جنوب به دنبال سیاره‌های شبیه زمین می‌گردد
2022/05/18 14:46:16

بر اساس اعلام آکادمی علوم چین یک مجموعه تلسکوپ کوچک چینی که در قطب جنوب نصب شده فعالیت خود برای رصد سیاره‌های خارج از منظومه شمسی یا سیاره‌های شبیه زمین را آغاز کرده است.

تاسیسات فوق شامل چهار تلسکوپ نوری و یک تلسکوپ نزدیک-فرابنفش است که در «ایستگاه جانگ شان چین» طی سفر تحقیقاتی علمی سی و هشتم چین در قطب جنوب نصب شده است.

«شوئلونگ» و «شوئلونگ-2» دو کشتی یخ شکن قطبی چین هستند که سفر اکتشافی خود را نوامبر گذشته از شانگهای شروع کرده و ماه آوریل بازگشتند.

بر اساس اعلام آکادمی علوم چین مجموعه تلسکوپ فوق روی یک کوه استوایی قرار گرفته و دهانه چهار تلسکوپ در باند نوری 150 میلی متر و  تلسکوپ نزدیک-فرابنفش آن 200 میلی متر است.

گفته می‌شود قطب جنوب یک محل مناسب برای رصدها و مطالعات نجومی است. چین تاکنون دو تلسکوپ مطالعاتی در با نام‌های AST3-1 و AST3-2 در قاره قطب جنوب نصب کرده است.

  • 2022/05/18 14:46:16
  • GMT+08:00
  • /