دفتر نخست وزیر پاکستان کارگروه رسیدگی به تغییرات اقلیمی تشکیل داد
2022/05/18 17:57:40

دفتر شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه یک کارگروه برای رسیدگی به موضوع تغییرات آب و هوایی در این کشور تشکیل داد. این تصمیم در سطوح بالای کشوری و به دلیل عواقب ناشی از افزایش دما و پیامدهای مستقیم تغییرات آب و هوایی در پاکستان گرفته شد.

در حال حاضر، تغییرات آب و هوایی به شدت پاکستان را تحت تاثیر قرار داده و  باعث افزایش شدید دما در بخش‌های مختلف این کشور شده است و حوادثی مثل آتش سوزی در مناطق شمالی، کمبود آب و مواد غذایی، و ذوب یخچال‌های شیریشور در محدوده کوه کاراکورام را پدید آورده است.


 نخست وزیر پاکستان این کارگروه ویژه را به منظور توسعه استراتژی جامع این کشور برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و همچنین جلوگیری از تکرار حوادث ذکر شده در آینده تشکیل داد تا در نهایت مشکل کمبود آب و مواد غذایی در کشورش را حل کند.


بر اساس بیانیه ای که توسط این کار گروه منتشر شد، دلیل تشکیل چنین جلسه‌ای در این کشور تغییرات آب و هوایی و مشکل گرمای شدید در پاکستان بوده است. پاکستان همچنین قصد دارد تا با پیامدهای مستقیم ناشی از تهدیدات کمبود آب که بر بخش کشاورزی تاثیر دارد، مقابله کند.

   

  • 2022/05/18 17:57:40
  • GMT+08:00
  • /