تحول گردشگری در چین و چشم انداز درخشان پیشِ رو
2022/05/17 15:08:38

بیماری کرونا گردشگری و بخش‌های مرتبط با آن را به شکل محسوسی ضربه زده و باعث از دست رفتن مشاغل شده است اما روزنه امید درخشانی در میانه این همه سیاهی وجود دارد که به آن ریزگردشگری یا ریزتعطیلات می‌گوییم.

این رویه در حال ظهور در سراسر چین در حال رونق گرفتن و مردم اوقات فراغت خود را با سفرهای کوتاه سپری می‌کنند. مردم دو سه ساعت رانندگی می‌کنند تا در یک مقصد جذاب در نزدیکی خود دو سه روز بمانند و این اتفاق معمولا در آخر هفته‌ها یا تعطیلات کوتاه‌مدت رقم می‌خورد.

این مدل از سپری کردن اوقات فراغت بسیار مناسب موقعیت کرونایی حاضر است زیرا اکنون امکان رفتن به تعطیلات‌های متعارف که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و طولانی برای یک هفته یا بیشتر و البته صرف هزینه بیشتر، وجود ندارد.

در عوض، یک ریزتعطیلات نیازمنده برنامه ریزی اندک و به نسبت زمان کمتر و همچنین هزینه کمتری است.

در دوره شیوع کووید-19، گردشگران فاکتورهایی مانند سلامتی، ایمنی و پیشگیری و کنترل پاندمی را در هنگام انتخاب محصولات گردشگری در نظر می‌گیرند. بسیاری از آنها از مسافرت به دیگر استان‌ها به سفرهای نزدیک و اطراف خودشان روی آورده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری، بخش سفرهای داخلی چین در سال 2021 در مقایسه با سال قبل آن رشد 13 درصدی را تجربه کرد و حدود 3.25 میلیارد سفر به جاذبه‌های گردشگری به ثبت رسید. این حدود 54 درصد میزان بازدیدهای سال 2019 است که بیش از 6 میلیارد بازدید به ثبت رسیده بود.

مسافت سفر و شعاع تفریحیِ گردشگران داخلی نشان دهنده یک روند انقباض دوبرابری است. میانگین شعاع سفر گردشگران در طی تعطیلات روز ملی چین در سال گذشته، 141.3 کیلومتر بود یعنی حدود 71.7 کیلومتر یا 33.66 درصد کمتر نسبت به همان دوره در سال 2020.

بر اساس داده‌های دولتی میانگین شعاع تفریحی مقاصد سپری کردن تعطیلات 13.1 کیلومتر بود که 1.1 کیلومتر یا 7.75 درصد کمتر نسبت به سال قبول بود.

در زمینه گروه‌های گردشگری، ساکنان مناطق شهری مناطق جذاب و طبیعی دور را ترجیح می‌دهند به گونه‌ای که 12.2 درصد این گردشگران بیش از 300 کیلومتر از محل سکونت خود دور شده‌ و به سفر رفته‌اند.

تحت چنین شرایطی، بازیگران عرصه گردشگری باید توانمندی‌های خود را تقویت کنند و منابع موجود و در دسترس را بهتر کنترل نمایند. آنها هر چه بتوانند سبک زندگی مشتریان خود را دریابند و با آن هماهنگ شوند قادر خواهند بود نیازهای گردشگران را تحقق بخشند و می‌توانند بسیاری از نقاط رشد جدید در سال‌های آینده را شناسایی کنند.

  • 2022/05/17 15:08:38
  • GMT+08:00
  • /