رهبر چین از نگاه دانشجویان پاکستانی
2022/05/17 09:00:04

روز دوشنبه 17 مه،  دومین سالگرد پاسخ  شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به نامه دانشجویان پاکستانی مشغول به تحصیل در دانشگاه علم و صنعت پکن است.  او در پاسخ به نامه آنان نوشت: « دوست واقعی در سختی ها دیده می شود، چین به ارائه کمک های مختلف به همه دانشجویان خارجی حاضر در چین ادامه خواهد داد. چین از جوانان برجسته سراسر جهان برای تحصیل در چین استقبال می کند و همچنین امیدواراست آنان چین را بهتر بشناسند.»

«ما هرگز فکر نمی کردیم رئیس جمهور شی پاسخ نامه ما را بدهد. فکر می کنم رئیس جمهور شی به ما نزدیک است. برای ما، تحصیل در چین مثل زندگی در خانه خودمان است.»

«او مردم چین را خوب می شناسد و دنیا را نیز خوب درک می‌کند.»

اینها بخشی از دیدگاه‌های دانشجویان پاکستانی حاضر در چین در مورد شی جین پینگ رهبر چین بود.

  • 2022/05/17 09:00:04
  • GMT+08:00
  • /