خانواده در شهرهای چین
2022/05/16 10:07:50

 خانواده واحد اصلی جامعه و نخستین مدرسه برای هر فرد است.

15 ماه مه هر سال با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به خانواده، ترویج هماهنگی، سعادت و پیشرفت خانواده ها، روز جهانی خانواده نام گرفته است.

موضوع اصلی روز جهانی خانواده امسال «خانواده و شهری شدن» است. بیایید با هم مروری کنیم بر تصاویری از خانواده ها در نقاط مختلف.

  • 2022/05/16 10:07:50
  • GMT+08:00
  • /