ارقام مربوط کمربند و جاده
2022/05/14 11:51:03

روز 14 مه پنج سال پیش، اولین مجمع بلندپایه همکاری های بین المللی "یک کمربند و یک جاده" در شهر پکن گشایش یافت. امروز با یک گروه از اعداد، با تحولات پنج سال گذشته این همکاری آشنا می شویم.

  • 2022/05/14 11:51:03
  • GMT+08:00
  • /