کاریکاتور | ریزش بازار سهام آمریکا و افزایش نگرانی‌های مردم این کشور درباره چشم‌انداز اقتصادی
2022/05/13 16:40:39

با اعلام فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره بازار سهام آمریکا شروع به ریزش کرد. این افزایش نرخ بهره در طی 22 سال گذشته بی‌سابقه بود.

نگرانی‌ها در مورد تاثیر افزایش قیمت‌ها و تاثیر اقدامات فدرال رزرو برای کنترل این قیمت‌ها بر رشد اقتصادی باعث این ریزش قیمت در بازار سهام شد.

ریزش بازار سهام آمریکا نشان می‌دهد که هنوز نگرانی‌ها در خصوص توانایی فدرال رزرو برای کنترل اقتصاد وجود دارد. اینکه فدرال رزرو بتواند سرعت فعالیت اقتصادی را به قدر کافی کاهش دهد تا بدون ایجاد رکود بتواند افزایش قیمت‌ها را کنترل کند دلیل اصلی نگرانی است. به این حالت کوچک شدن اقتصاد می‌گویند که اقتصاد آمریکا باید برای شش ماه متوالی در چنین حالتی باشد. افزایش قیمت‌ها نیز علاوه بر افزایش نرخ بهره از جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی‌ها نیز متاثر می‌شود.

«پاول جروم»، رئیس فدرال رزرو آمریکا مدعی است اقتصاد آمریکا به اندازه کافی برای پذیرش افزایش نرخ بهره قدرت دارد. این در حالی است که سرمایه گذاران در خصوص افزایش هزینه زندگی و تاثیر آن بر خانوار‌ها و کاهش قدرت خرید نگرانی زیادی دارند.

از آغاز سال میلادی جاری شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا ریزش داشتند. شاخص داو 10 درصد، اس‌اندپی 13 درصد و نزداک 22 درصد ریزش کردند.

  • 2022/05/13 16:40:39
  • GMT+08:00
  • /