شکوفه‌های نیلوفر
2022/05/13 16:58:25

 روزهای اول تابستان است و گلهای نیلوفر آبی در پارک دریاچه جنوبی نان‌نینگ در حال شکوفه دادن هستند.

  • 2022/05/13 16:58:25
  • GMT+08:00
  • /