موضوع روز جهانی پرندگان مهاجر امسال؛ «خاموشی چراغها برای بازگشت امن پرندگان مهاجر به خانه»
2022/05/13 15:02:44

چهاردهم ماه مه روز جهانی پرندگان مهاجر است  که امسال شعار «خاموشی چراغها برای بازگشت امن پرندگان مهاجر به خانه» برای آن انتخاب شده است. اکنون آلودگی نوری روز به روز جدی‌تر می‌شود. وجود نور مصنوعی بیش از حد در شب می‌تواند باعث شود پرندگان در هنگام مهاجرت راه خود را گم و حتی به ساختمان‌ها و برج مخابراتی برخورد کنند. هر سال میلیون‌ها پرنده به خاطر چنین حوادثی جان خود را از دست می بدهند.

  • 2022/05/13 15:02:44
  • GMT+08:00
  • /